Değerlerimiz


Günümüzdeki teknolojik yenilikler, büyük oranda elektrik ve elektronik sektöründeki gelişmelere dayanmaktadır. Diğer birçok sektördeki teknolojik ilerlemeler, kendi alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra, elektrik ve elektronik sektörü tarafından gerçekleştiren yenilik ve gelişmelere bağlıdır. Elektrik ve elektronik sektörü, bu özelliğiyle özellikle makine, motorlu araç, sağlık ve kimya sektörleriyle çok yakından ilgili ve bu sektörler için girdi sağlayan bir sektördür. Ancak ülkemizde özgün ürün tasarımı yapan Ar-Ge firması oldukça azınlıktadır. Kurumumuz bu gerçekten yola çıkarak vizyon ve amaca ulaşmak için kendisine altı temel prensip ve değerler belirlemiştir.