Medikal Sistemler

Medikal Sistemler

IT İzole Güç Sistemleri

IT İzole Güç Sistemleri

IT sistemler; hastanelerde yer alan Grup-2 odalarında, TS IEC 60364-7-710 standardına göre kazandırdığı elektriksel güvenlikten dolayı uygulamasının zorunlu olduğu sistemlerdir.

IT sistemleri topraklı şebekelerden (TN veya TT) ayıran en önemli fark, işletme topraklamasının olmamasıdır ki bu da izolasyon trafoları ile sağlanır, ayrıca bu dağıtım sistemine bağlı her bir yükün münferit topraklaması vardır.

Hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım odaları, prematüre çocuk doğum odaları, anjiyografi muayene odaları gibi kritik bölgelerin beslenmesinde kullanılan IT sistemler TS EN 61558-2-15 normunu sağlayan İzolasyon Trafosu, İzolasyon İzleme cihazı, Nem ve Sıcaklık İzleme Cihazı, Basınç Sensörleri, Toroid Akım Trafosu (yük akımını izlemek amacıyla) ve TCPIP modül’den  oluşur.

Firmamız Türkiye’deki hastanelerin IT İzole Güç sistemleri ihtiyacının %95’ini tasarlamakta ve üretmektedir. Bu konuda lider Firma konumundadır.

Uygulama Alanları
– Enerji kesintisinin kritik olduğu IT sistem odaları
– Ameliyathaneler
– Ameliyata hazırlık ve uyanma odaları
– Yoğun bakım odaları
– Anestezi odaları
– Kalp katerizasyon odaları
– Prematüre bebek odaları
– Anjiyo grafik muayene odaları
– Transfer Kontol Rölesi ile kesintisiz ve güvenli enerji akışı
– Hata yerinin tespiti (hata tespit sistemi)
– Sistem kaçak akımının μA seviyesine indirilmesi
– Hata tespit sistemi ile arıza yerinin hemen belirlenmesi
– Cihazlar arası çoklu haberleşme imkânı
– Hasta ve doktor can güvenliğinin sağlanması
– Enerji kesintisizliği ve güvenliği ile paniğin engellenmesi